Oplever du udfordringer med stress i virksomheden, eller er du selv ramt af stress, så kan jeg hjælpe dig.

Stress opleves forskelligt, og er en naturlig reaktion på en belastning – og der er gode muligheder, for at tage hånd om det. De metoder jeg bruger, tager primært afsæt i den danske og nordiske stressforskning samt i forskningen i, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Det videnskabelige grundlag er en sikkerhed for, at den viden og de redskaber jeg videregiver, har den ønskede effekt i virksomheden eller for dig personligt.

 

Virksomheder

Jeg hjælper virksomheder på flere måder. Det kan være kurser for ledergrupper, kurser for medarbejdere, skræddersyede forløb samt inspirerende foredrag eller praktisk stresshåndtering. Der er gode muligheder for at undgå eller forkorte sygemeldinger, hvis der arbejdes struktureret med håndtering og forebyggelse af stress på flere niveauer i virksomheden.

 

God håndtering og forebyggelse af stress på medarbejder-, afdelings- og ledelsesniveau er vitalt for at:

  • reducere sygefravær
  • fastholde medarbejdere
  • forbedre produktiviteten 

Alt andet lige styrker det løsning af virksomhedens kerneopgave, og forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.

Privatpersoner

Jeg hjælper privatpersoner med behandling og forebyggelse af stress. Langvarig stress har stor betydning for helbred og livskvalitet, og for ens produktivitet. Jo før der sættes ind, jo kortere vil stressforløbet og en eventuel sygemelding være. Forskningsprojekter viser at sygeperioden kan halveres ved et struktureret samtaleforløb med en professionel specialiseret indenfor stress.

 

 

Fakta om stress

  • Andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra 20,8 % i 2010 til 25,1 % i 2017 (Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2017)
  • Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020
  • Hver 4. sygemelding skyldes stress
  • Stress koster 1,5 mio. arbejdsdage om året
  • En sygemeldt medarbejder med stress kan koste op mod 1 mio. kr., og endnu mere hvis det er en ledende medarbejder.

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak på 30858165 eller pia@manfeldt.dk