Hvad er din undskyldning?

oprettet d.

Hvad er din undskyldning?

Mange ledere oplever en usikkerhed i forhold til at handle og tage hånd om en medarbejder med stress- symptomer. Der er 4 typiske grunde til at du undlader at tage fat i den stressede medarbejder:

 

  1. Du er i tvivl om din medarbejder er stresset, eller om ændringen i adfærden skyldes noget andet.
  2. Du ved ikke hvad du skal gøre. Du er bange for at gøre mere skade end gavn.
  3. Du selv er stresset.
  4. Du er bange for at medarbejderen vil kritisere dig.

 

Det er vigtigt at du er bevidst om dine undskyldninger, og handler på dem:

 

  1. Hvis årsagen er, at du er i tvivl om din medarbejder er stresset, så spørg da til hvordan medarbejderen har det, fortæl hvad du er bekymret for, og hvad du har lagt mærke til. Vær åben og lyt.
  2. Hvis årsagen er, at du ikke ved hvad du skal gøre, så søg viden om stress, enten i bøger eller hos en kompetent stresscoach som ved noget om stressledelse. Når du ved hvad stress er, og hvad medarbejderen oplever, vil du være bedre rustet til at hjælpe din medarbejder, og du vil få et bedre resultat.
  3. Hvis årsagen er, at du selv er stresset, så sørg for at tage hånd om din egen stress først. Opsøg viden eller få en god stresscoach til at hjælpe dig ud af din stress. Du kan først hjælpe andre når du selv er fri for stress, og du vil samtidig have den fordel at du nu kan trække på din egen erfaring. 
  4. Hvis årsagen er, at du er bange for om medarbejderen vil kritisere dig, så se det som en mulighed for at få feedback fra din medarbejder til at blive endnu bedre som leder. Husk at være åben, og lyt til hvad medarbejderen siger, uden at afbryde, måske gemmer der sig nye perspektiver, du med fordel kan tage til dig.

 

Når du har en medarbejder der er stresset, er det vigtigt, at du handler. Jo før du tager hånd om det, jo hurtigere kan vedkommende komme på ret køl igen, og en sygemelding kan undgås.

 

Husk med jævne mellemrum at spørge til hvordan din medarbejder har det, og vær bevidst om, om nogle af ovennævnte undskyldninger afholder dig fra at gøre det.  

 

Dit mod til at blande dig og tage opgaven på dig er afgørende for medarbejdernes trivsel og præstation. For medarbejderens, for din og for bundlinjens skyld.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar