Stresshåndtering

Er du eller din medarbejder ramt af stress er dette forløb med 8 individuelle samtaler noget for dig. Du vil få akut hjælp til at slippe af med stressen, du vil opnå selvindsigt til at navigere mellem det, der styrker dig, og det der dræner dig, og du vil opleve at stå stærkere når forløbet er afsluttet.

 

Stress kommer ofte over tid fordi du i begyndelsen vænner dig til de mindre symptomer kroppen og psyken signalerer. Når belastningen har stået på tilstrækkelig længe, bliver symptomerne på stress mere udtalte, og du kan opleve svære fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer.

 

Det er vigtigt at du tager dine symptomer alvorligt og søger hjælp.

 

Undersøgelser viser, at en hurtig og målrettet indsats er afgørende for, hvor lang stressperioden og en eventuel sygemelding vil vare. Jo hurtigere du sætter ind, jo lettere er det at komme stressen til livs. 

Forløbet indeholder:

 1. Vi starter med, at du genvinder balancen, den primære kur her er ro. Vi vil arbejde med konkrete redskaber, som giver ro, og du vil opleve at blive mere nærværende.
 2. Når overskuddet gradvist vender tilbage – og det gør det! – vil vi flytte fokus til at du opnår indsigt i din måde at tænke og agere på. Formålet med det er bedre at kunne håndtere belastende situationer, og at du får kendskab til de områder og situationer af dit liv, der støtter dig, og bygger dig op. Du vil undervejs få en masse konkrete redskaber til at håndtere stressen og belastende situationer, samt redskaber til at forebygge.
 3. Til sidst i forløbet vil du ikke alene have genvundet balancen, du vil også have et styrket kendskab til dig selv og have øget dine handlemuligheder. Du vil i fremtiden være bedre rustet til at håndtere de udfordringer som hverdagen byder på, og du vil vende styrket tilbage til dagligdagen.

 

Forløbet indeholder at du:

 • får viden om søvn, kost og motion i forhold til stress
 • får viden om stress
 • lærer dine stresssignaler at kende og hvorfor de opstår
 • lærer at styre tankemylder
 • lærer at være nærværende
 • lærer sammenhængen mellem tanker, følelser, krop, og adfærd at kende
 • lærer at handle på uhensigtsmæssige tanker
 • lærer dine værdier at kende og lære at leve efter dem
 • lærer at gøre det der styrker dig
 • får værktøjer til personlig effektivitet

 

Således vil du efter end forløb have følgende:

 • Redskaber til at håndtere stressen her og nu
 • Viden om stress, så du bedre forstår, hvorfor og hvordan du påvirkes af stressen
 • Redskaber til at forebygge stress, så du er bedre rustet mod belastende situationer
 • Viden om din egen måde at tænke og agere på og redskaber til at tænke mere fleksibelt, så dine tanker støtter dig fremfor at hæmme dig
 • Viden om dine personlige værdier, så du kan leve efter det, der virkelig er vigtigt for dig
 • Viden om hvad der styrker dig, og gør dig godt, så du kan prioritere de situationer, der styrker dig, fremfor dem der dræner og er dårlige for dig
 • Detaljeret plan for tilbagevenden til arbejdet efter eventuel sygemelding

 

Sådan foregår det:

Det er et forløb med 8 samtaler med Pia Manfeldt (1. samtale 1½ time, de resterende ca. 1 time). For mange vil 8 samtaler være tilstrækkeligt. Enkelte kan have behov for at supplere med ekstra samtaler. Det anbefales at hele samtalerækken gennemføres, da udvikling kræver tid, fordybelse og opfølgning.

 

Jeg kan fungere som rådgiver og bindeled til nærmeste leder og HR, hvis dette er hensigtsmæssigt i forhold til processen.   

 

Møderne foregår i rolige og uforstyrrede lokaler. Skype eller møde på arbejdspladsen kan aftales.

 

 

Er du i tvivl om dit stressniveau, eller om dette forløb er noget for dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Ring på 30858165 eller skriv på pia@manfeldt.dk